CLIPS

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Light Topaz - Crystal AB

$110.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Topaz - Crystal AB

$110.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On or Pierced French Clip, Swarovski Light Siam

$110.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On or Pierced French Clip, Swarovski Crystal

$110.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Siam - Crystal AB

$110.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Sunflower & Crystal AB

$110.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Crystal AB

$110.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On or Pierced French Clip, Swarovski Crystal AB

$110.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Crystal - Purple Velvet - Light Sapphire

$107.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Montana - Black Diamond

$107.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Peridot - Olivine

$107.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Crystal AB - Light Rose - Medium Vitral Light - Crystal

$107.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Crystal

$107.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Sunflower - Crystal AB

$107.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On or Pierced French Clip, Swarovski Hyacinth AB, Light Siam Shim, Light Siam and Crystal AB

$106.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On or Pierced French Clip, Swarovski Crystal

$106.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On or Pierced French Clip, Swarovski Crystal AB

$106.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Aquamarine - Crystal AB

$106.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Light Rose - Crystal AB

$106.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Emerald - Champagne - Topaz - Crystal AB

$106.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Crystal AB - Brandy

$106.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On or Pierced French Clip, Swarovski Sapphire and Crystal AB

$97.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Chili Paper - Brandy - Crystal AB

$97.00

Euro Glam

Earrings, Clip-On, Swarovski Fuchsia - Jet Hematite

$97.00

SEARCH OUR STORE